RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. [dalej RODO], na zasadzie przepisu art. 13 RODO uprzejmie przekazujemy poniższą informację.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Audytorsko-Konsultingowa Bożena Trzeciakiewicz, ul. Henryka Sienkiewicza 2a, 98-300 Wieluń, NIP 8320013273, REGON 730166942, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr telefonu: 43 8860953

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  • wykonania umowy – w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią - w myśl przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

3. Dane zebrane w celu świadczenia usług przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.

4. Dostęp do Państwa danych będą mieć osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora usług i spełnienia obowiązków.

5. Dane przetwarzane będą przez najkrótszy możliwy czas, przy uwzględnieniu uzasadnionego interesu prawnego Administratora oraz ciążących na Administratorze obowiązków o charakterze podatkowym lub sprawozdawczym wynikających z norm powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.

7. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom profliowania.

8. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.