Badania i przegląd sprawozdań finansowych

Badania i przegląd sprawozdań finansowych

Firma Audytorsko-Konsultingowa Bożena Trzeciakiewicz od 1994 roku zajmuje się:

  • obligatoryjnym badaniem sprawozdań finansowych,
  • przeglądem sprawozdań finansowych,
  • badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych na potrzeby właścicieli,
  • badaniem historycznych informacji finansowych.

Współpracujemy z kilkoma wykwalifikowanymi, doświadczonymi biegłymi rewidentami – specjalistami w wielu dziedzinach rachunkowości i podatków. 

Badanie każdego sprawozdania finansowego przeprowadzane jest:

  • profesjonalnie i terminowo,
  • z uwzględnieniem wymagań ustawy o rachunkowości i ustawy o biegłych rewidentach,
  • zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR,
  • zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania,
  • z uwzględnieniem norm zawodowych określonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.