O firmie

Liczenie na kalkulatorzeFirma Audytorsko – Konsultingowa Bożena Trzeciakiewicz powstała w 1994 r. i jest wpisana do Centralnego Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej. Firma nasza jest wpisana do rejestru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i obecnie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 585. 

Celem naszej firmy jest wspieranie klientów w obszarze szeroko rozumianych finansów i audytu.

W pierwszych latach działalności firma wykonywała kilkanaście badań sprawozdań finansowych oraz obsługiwała kilkunastu klientów. Firma odnotowała dynamiczny rozwój i już od wielu lat obsługuje rocznie kilkudziesięciu klientów w zakresie badań sprawozdań finansowych i usług księgowych.

Przez lata zdobywaliśmy zaufanie klientów, którzy powierzają nam nie tylko księgi i finanse swoich firm, ale także wiele tajemnic biznesowych. Dzięki zadowoleniu wszystkich dotychczasowych zleceniodawców, możemy nadal rozwijać się i doskonalić nasze umiejętności. 

Misją naszej firmy jest wspieranie klientów w drodze do osiągnięcia szeroko pojętego sukcesu gospodarczego, w szczególności poprzez:

  • zapewnienie fachowej i kompleksowej obsługi,
  • doradztwo podatkowe,
  • poufność i wysoką estetykę pracy,
  • niezależną i obiektywną informację,
  • analizę dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta,
  • pomoc w budowaniu wiarygodności,
  • ugruntowanie pozycji na rynku lokalnym i nie tylko.

Nasze biuro zatrudnia około 10 osób (w tym kilku biegłych rewidentów), które posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz świetne referencje i długoletnie doświadczenie. Współpracujemy również z kancelarią prawną, z którą konsultujemy trudne przypadki naszych klientów dotyczące prawa gospodarczego, oraz z kancelarią notarialną, w której poświadczamy niezbędne umowy i dokumenty.