Biuro rachunkowe

Usługi księgowe


Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują:

prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych oraz ewidencji VAT - kompleksowa obsługa księgowa firm, w tym:

 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 • zakładanie i rozwiązywanie działalności gospodarczej,
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • obliczenia podatków, sporządzanie deklaracji podatkowych, doradztwo podatkowe,
 • sporządzanie informacji i dokumentacji dla potrzeb statystycznych (w tym dla GUS),
 • opracowanie zakładowego planu kont i "polityki rachunkowości",
 • prowadzenie kadr i płac wraz ze sporządzeniem rocznych deklaracji oraz miesięcznych i rocznych rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie cyklicznych sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych - zależnie od postanowień umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych) wg zasad obowiązujących daną jednostkę.

Biuro posiada wykwalifikowaną kadrą pracowniczą. 

 

Usługi prowadzone są:

 • należycie, prawidłowo i rzetelnie,
 • z poszanowaniem specyfiki Klienta i obowiązującego prawa,
 • wykorzystując nowoczesne kanały komunikacji i zaawansowane wyposażenie techniczne.