Biuro Rachunkowe


Jako podmiot audytorski działający na podstawie ustawy o biegłych rewidentach - firma Audytorsko-Konsultingowa Bożena Trzeciakiewicz jest uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oferujemy usługi biura rachunkowego w zakresie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, a także pełnych ksiąg rachunkowych oraz wszelkich wymaganych prawem ewidencji dodatkowych, itp.

Nasze biuro dysponuje nowoczesnym wyposażeniem technicznym oraz wykwalifikowaną kadrą pracowniczą - nasze księgowe potrafią nie tylko należycie prowadzić księgi rachunkowe (zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami), ale również prawidłowo i rzetelnie rozliczać zobowiązania publiczno - prawne, w tym VAT, ZUS itp.
 
Osobisty nadzór nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych sprawuje Pani Bożena Trzeciakiewicz (właściciel biura oraz biegły rewiden księgowy), a także - w razie potrzeby - inni biegli rewidenci oraz konsultanci podatkowi - specjaliści w wielu dziedzinach rachunkowości i podatków, którzy merytorycznie wyjaśniają wątpliwości zgłaszane przez Biuro Rachunkowe oraz Zleceniodawców.

Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych obejmują:


prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych oraz ewidencji VAT - kompleksowa obsługa księgowa przedsiębiorstw, w tym:
 
 • Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 • Zakładanie i rozwiązywanie działalności gospodarczej,
 • wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod względem formalnym i rachunkowym,
 • obliczenia podatków, sporządzanie deklaracji podatkowych, doradztwo podatkowe,
 • sporządzanie informacji i dokumentacji dla potrzeb statystycznych (w tym dla GUS),
 • opracowanie zakładowego planu kont i "polityki rachunkowości",
 • prowadzenie kadr i płac wraz ze sporządzeniem rocznych deklaracji PIT-11/8B (i innych w zależności od potrzeb indywidualnych zleceniodawców) oraz miesięcznych i rocznych rozliczeń z ZUS.
 • sporządzanie cyklicznych sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych - zależnie od postanowień umowy o prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych) wg zasad obowiązujących daną jednostkę.

 

Na zlecenie klientów wykonywane są również inne prace - różnego rodzaju tematyczne analizy i zestawienia, zależnie od potrzeb indywidualnych zleceniodawcy.

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie z klientem, a ich wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • zakresu świadczonej usługi,
 • ilości dokumentów,
 • ilości pracowników zaangażowanych do wykonania zadania,
 • indywidualnych potrzeb klienta.